ARC vzw

 • is de Antwerp Repeater Club, gesticht in 1975. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad.
 • ARC is een erkende vzw.
 • heeft als doel het beheren en uitbaten van de repeaters te Antwerpen.
oud1oud2
Antenneproeven (Jaren 70)
oud3oud4
Eerste opstelling ON0AN (1978)

Historiek:

 • In 1978 werd de eerste voice repeater ON0AN operationeel op 145.800 MHz, later werd dit 145.762.5 MHz.
 • In 1989 werd ON0ANT het 70cm fonie relais op 430.150 Mhz operationeel.
 • In 1992 werd ON4DXW de DX-cluster van Eksaarde, ON0DXA en werd onder hoede van ARC geplaatst.
 • In 1994 werd ON0MTV het 23cm ATV relais geboren.
 • In 1995 werd ON0ANS operationeel, de eerste 23cm repeater in Belgie.
 • In 1996 werd ON0TEN geactiveerd, het eerste 10M fonie relais in Belgie.
 • In 2000 werd ON0ANR het AX.25 knooppunt overgenomen van PWGvzw.
 • In 2004 werden de roepnamen herschikt: ON0ANT, ON0ANS, ON0MTV, ON0TEN werden vervangen door ON0AN, ON0APR (Torengebouw op het Kiel) en ON0ANR (Middelheimziekenhuis) blijven bestaan.

Al deze projecten konden enkel tot stand komen door de bijdrage van onze leden, en met de hulp van onze sponsors.

HF

OPGEPAST... Nieuw rekeningnummer

Word lid van de Antwerp Repeater Club vzw...
Stort 25.00€ op rekeningnummer BE30 0689 3208 1111 met vermelding van je NAAM en CALL